امروز پنجشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩۶

عزاداری مردم سرپلذهاب به روایت تصویر؛

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

عزاداری مردم شهرستان سرپلذهاب درسالروز شهادت امام رضا(ع) در صحن حرم مطهر احمد بن اسحاق(ره) لحظات ناب عشق وارادت به اهل بیت عصمت وطهارت را درقاب تصویر دوربینها به ثبت رساند .

به گزارش پایگاه خبری کرمانشاهی به نقل از بازی دراز،

 

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

 

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

 

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

 

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

 

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

 

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

 

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

 

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

 

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

 

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

 

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

 

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

 

ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

 


تگها: سرپل ذهاب

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.
ثبت لحظات ناب عشق وارادت به غریب الغربا در قاب تصویر/ وقتی صحن حرم مطهر مملوب از عزاداران امام رضا(ع) می شود

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢١-٠٩-١٣٩۴, ١۴:١۴

   

پر مبحث ترین